Cenné papíry
výhodné uložení volných finančních prostředků.

Pokud chcete co nejvíce snížit daňové zatížení a jste ochotni přistoupit na riziko ztráty části vložené částky, po určitou dobu, pak můžete investovat volné finance například do cenných papírů. Cenné papíry si v současné době může koupit jakákoliv fyzická i právnická osoba. Při nákupu za soukromé peníze je příjem z prodeje cenných papírů navíc osvobozen od daně z příjmů. Podmínkou osvobození je však dodržení minimální doby mezi nabytím a prodejem, která je podle zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů nově stanovena na 3 roky. Pokud však cenné papíry koupí investor v rámci podnikání, musí je zařadit do obchodního majetku a příjmy z prodeje cenných papírů následně zdanit.

Jak investovat do cenných papírů?
Investování do cenných papírů není tak obtížné

Investování do cenných papírů není ani zdaleka tak obtížné, jak se mnoha lidem může zdát.
Rozhodovat o tom, jaké konkrétní cenné papíry je vhodné nakoupit, nemusíte sami, můžete se stát podílníkem a využít kolektivního investování v otevřených podílových fondech, tzv. OPF.
Otevřené podílové fondy shromažďují peníze od mnoha drobných investorů, za které pak profesionální správce nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry na kapitálovém nebo peněžním trhu. Investor, obdrží podle výše investované částky odpovídající počet podílových listů nebo akcií fondů, jež představují podíl na majetku ve fondu. Podílové listy a akcie otevřených podílových fondů může podílník kdykoli zpět odprodat fondu, který má povinnost je odkoupit za cenu, která odpovídá podílu na skutečném majetku ve fondu. Správce fondu se při rozhodování o investicích řídí statutem (prospektem) fondu. 

Jak vybrat správný fond?
položte si otázku

Nejprve je důležité položit si otázku - Co od své investice očekávám?
Je totiž velmi důležité zvolit si nejdříve účel, pro který chci své peníze používat a kvůli němuž je chci investovat.

Příklad

Mají mi investované peníze sloužit jako okamžitá pohotovostní rezerva a zároveň mi přinášet o trochu lepší výnos, než běžný účet v bance? Nebo si chci pravidelně odkládat část svého příjmu a dlouhodobě si tak vytvářet rezervu na svůj důchod? Nebo se jedná o peníze, které jsou "navíc" a já si je chci v dlouhodobém horizontu nadprůměrně zhodnocovat?

Jednoduše řečeno, to, jaké typy fondů jsou vhodné právě pro Vás, záleží především na tom, jaký je Váš cíl, váš plán. Na co a kdy budete chtít investované peníze použít.

Typy fondů:

 • zajištěné fondy – jsou vhodné zejména pro opatrné investory. Při splatnosti zaručují minimálně návratnost vložené částky, výnosy jsou většinou nízké
 • fondy peněžního trhu – investují do bezpečných a krátkodobých dluhopisů nebo využívají termínované vklady bank. Jsou nejméně rizikové a jejich výnos je zpravidla vyšší než úroky na termínovaných vkladech
 • dluhopisové fondy – investují převážně do střednědobých dluhopisů. Jejich hodnota může v kratším období mírně kolísat, očekávaný výnos je však dlouhodobě vyšší než u fondů peněžního trhu
 • akciové fondy – investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout velice zajímavého zhodnocení. Výkyvy a poklesy cen těchto fondů však mohou být také značné, proto je doporučován delší investiční horizont
 • smíšené fondy – investují současně do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu
 • fondy fondů jsou standardním investičním nástrojem, který zvyšuje diverzifikaci (rozložení rizik) portfolia. Fondy fondů investují prostředky do jiných podílových fondů, které investují do akcií, dluhopisů a obdobných nástrojů. Jejich obrovskou výhodou proti individuálně nastavenému investičnímu programu je profesionální flexibilní správa, která dokáže pružně reagovat na aktuální podmínky na kapitálových trzích.

Výhody kolektivního investování do OPF

 • Vaše úspory jsou v rukou finančních profesionálů
 • očekávané zhodnocení větší než na bankovních účtech a tradičních termínovaných vkladech
 • možnost jednorázových i pravidelných investic po menších částkách
 • pomoc s uzavřením a nastavením smlouvy = investiční poradenství
 • rozsáhlé možnosti variabilního investování
 • snadný přestup mezi jednotlivými fondy
 • minimalizace, rozložení rizika z investování, (diverzifikace)
 • perspektiva vysokého výnosu
 • vysoká likvidita (rychlost převedení podílových listů na peníze)
 • osvobození od daně z příjmů, na rozdíl od termínovaných vkladů, životního, nebo penzijního připojištění, kdy je výnos zdaněn 15 %
 • kvalifikovaní investoři řídí a rozhodují o nákupu fondů, Vy se nemusíte o nic starat

Rada na závěr.

Všeobecnou radou na závěr je, aby Vaším cílem nebyla krátkodobá spekulace a touha po rychlém zisku. Finanční trhy umí být v krátkém časovém horizontu velmi zrádné a naopak v tom delším fungují naprosto spolehlivě. U všech investic je důležité dodržet investiční horizont, tj. udržet nervy na uzdě, když se Vašim investicím zrovna nedaří. Platí pravidlo, že krize přinášejí zisky. Protože právě, když jsou cenné papíry „pod cenou“, dají se nakoupit levně. Při následném narovnání cen má investor vyděláno. K tomu je však zapotřebí „chladné hlavy“ a pravidelných investic.

 

Doporučení:

Pokud chcete, aby Váš příjem nebyl závislý pouze na jednom zdroji, např. platu, aby hodnota Vašich peněz neustále rostla a neztrácela tolik svou kupní sílu, pokud si někdy chcete pořídit konkrétní věc, např. nemovitost bez úvěru, neváhejte a kontaktujte nás ještě teď. Rádi Vám pomůžeme s vhodným výběrem a nastavením vašich investic.

Pro nezávaznou konzultaci prosím vyplňte zde uvedený formulář.

Finanční Žihadlo je tu pro Vás.

Zajímavé odkazy

Rychlá nabídka

Rychlý kontakt

Marek Beran
pojišťovací poradce

E-mail: beran@financnizihadlo.cz
tel: + 420 604 115 725

Kontaktní formulář
Kontaktujte nás


Zprostředkováváme pojištění od většiny renomovaných pojišťoven

AEGON - ALLIANZ - AXA - ČESKÁ POJIŠŤOVNA - ČP ZDRAVÍ - ČPP - ČSOB - DAS - ERGO POJIŠŤOVNA - ERV EVROPSKÁ POJIŠŤOVNA - GENERALI - HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA - ING - KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA - KOOPERATIVA - MAXIMA - METLIFE AMCICO - PČS - SLAVIA - UNIQA - WÜSTENROT

Finanční žihadlo