Rizikové životní pojištění
...

Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, že je pojištěn na určitou částku na smrt. Neobsahuje žádnou spořící složku a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny, tj. "propadá" pojišťovně. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění. K výplatě sjednané pojistné částky dochází v případě, že dojde k úmrtí klienta nebo v případě sjednání připojištění je pojistné plnění vyplaceno podle sjednaných podmínek.    

Kdy uzavřít rizikové životní pojištění?

Pokud požadujete pouze pojistnou ochranu a nechcete spoléhat na investiční cit pojišťovny, tj. prostřednictvím pojistek zhodnocovat své finanční prostředky, pak v úvahu připadá právě rizikové životní pojištění. Tento produkt je vhodný pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu, tj. lze jej použít k zajištění hypotéky či jiných úvěrových produktů.

Výhody a nevýhody rizikového pojištění

Parametry pojistné smlouvy se vyznačují variabilitou a mohou být nastaveny individuálně podle požadavků, resp. potřeb klienta. Výše pojistné částky či doba trvání pojištění se tak odvíjí zejména od výše disponibilních příjmů rodiny, šíře pojistné ochrany či výše závazků. U rizikového životního pojištění lze v rámci jedné pojistné smlouvy sjednat i další připojištění a zvýšit tak pojistnou ochranu klienta.

Výhody a nevýhody rizikového ŽP

+ garantovaná pojistná částka pro případ smrti
+ rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
+ sjednání pevné nebo klesající pojistné částky
+ sjednání pojištění již na dobu 1 roku
- neobsahuje spořící složku

Rizikové životní pojištění, na rozdíl od kapitálové či investiční varianty, nesplňuje zákonné podmínky pro daňovou uznatelnost. Daňový odpočet se totiž aplikuje jen na produkty se spořící složkou životního pojištění.

V rámci rizikového životního pojištění můžete pojistit následující rizika: 

 • Smrt z jakékoli příčiny
  Slouží jako zajištění rodiny. Po smrti pojištěného z jakékoli příčiny dostanou pozůstalí sjednanou pojistnou částku pro základní pojištění. Pojistná částka pro základní pojištění může být konstantní (stejná po celou dobu pojištění) nebo klesající (slouží např. jako zajištění při hypotéce). Pokud pojištěný určí obmyšlené osoby, bude tato částka vyplacena těmto osobám.
 • Vážná onemocnění
  V případě diagnostikování některého z 20 vážných onemocnění definovaných v pojistných podmínkách (např. infarkt, rakovina, cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, demence vč. Alzheimerovy choroby, Parkinsonova nemoc, nákaza HIV atd.) Vám pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku pro toto připojištění.
 • Invalidní důchod
  V případě přiznání invalidity třetího stupně dle zákona o důchodovém pojištění Vám bude pojišťovna vyplácet měsíční důchod ve výši 1 % sjednané pojistné částky. Nárok na výplatu měsíčního důchodu trvá po dobu života a trvání invalidity třetího stupně.
 • Smrt úrazem
  V případě smrti následkem úrazu pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro toto připojištění. V případě, že pojištěný zemře v důsledku dopravní nehody, vyplatí pojišťovna dvojnásobek sjednané pojistné částky pro toto připojištění. Dále pojišťovna vyplatí pojistnou částku sjednanou v základním pojištění. Pokud pojištěný určí obmyšlené osoby, bude tato částka vyplacena těmto osobám.
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním
  V případě úrazu pojištěného, který zanechá trvalé následky, vyplatí pojišťovna tomuto pojištěnému pojistné plnění vypočtené ze sjednané pojistné částky pro toto připojištění. Stupeň poškození (trvalé následky) musí činit minimálně 1 %; při 100 % stupni poškození je vyplácen pětinásobek sjednané pojistné částky pro toto připojištění. Pokud k úrazu (trvalým následkům) dojde v důsledku dopravní nehody a stupeň poškození činí alespoň 50 %, vyplatí pojišťovna dvojnásobek pojistného plnění.
 • Vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou
  V případě trvalých následků úrazu se stupněm poškození nejméně 50 % Vám pojišťovna vyplatí pojistnou částku sjednanou pro toto připojištění a zároveň Vám bude vyplácet doživotní úrazovou rentu ve výši 1 % sjednané pojistné částky.
 • Tělesné poškození následkem úrazu
  V případě tělesného poškození následkem úrazu (např. zlomenina, vymknutí, pohmoždění atd.) Vám pojišťovna vyplatí plnění stanovené jako procentuální podíl z pojistné částky, který odpovídá tělesnému poškození způsobenému úrazem dle tabulky, která je součástí pojistných podmínek.
 • Denní dávky

  • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - v případě tělesného poškození následkem úrazu (např. zlomenina, vymknutí, pohmoždění atd.) Vám pojišťovna vyplatí plnění stanovené jako součin sjednané pojistné částky a počtu dnů léčení úrazu, max. však dobu nezbytného léčení úrazu uvedenou v Tabulce TP (která je součástí pojistných podmínek).
  • Denní dávka při pracovní neschopnosti - v případě pracovní neschopnosti Vám pojišťovna vyplatí od sjednaného dne (od 15. nebo 22. nebo 29. dne pracovní neschopnosti) sjednanou pojistnou částku za každý den pracovní neschopnosti. Toto pojištění lze sjednat pouze pro osoby v pracovním poměru a/nebo osoby mající pravidelné příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Určení výše pojistné částky závisí na příjmu klienta.
  • Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu - v případě hospitalizace následkem úrazu Vám pojišťovna vyplatí za každý den pobytu v nemocnici sjednanou pojistnou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin.
  • Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci - v případě hospitalizace následkem nemoci Vám pojišťovna vyplatí za každý den pobytu v nemocnici sjednanou pojistnou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin.
 • Zproštění od placení pojistného
  V případě pracovní neschopnosti, trvající déle než tři měsíce nebo v případě přiznání invalidity třetího stupně způsobených nemocí nebo úrazem, zprostí pojišťovna pojistníka od placení běžného pojistného.

Zajímavé odkazy

Rychlá nabídka

Rychlý kontakt

Marek Beran
pojišťovací poradce

E-mail: beran@financnizihadlo.cz
tel: + 420 604 115 725

Kontaktní formulář
Kontaktujte nás


Zprostředkováváme pojištění od většiny renomovaných pojišťoven

AEGON - ALLIANZ - AXA - ČESKÁ POJIŠŤOVNA - ČP ZDRAVÍ - ČPP - ČSOB - DAS - ERGO POJIŠŤOVNA - ERV EVROPSKÁ POJIŠŤOVNA - GENERALI - HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA - ING - KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA - KOOPERATIVA - MAXIMA - METLIFE AMCICO - PČS - SLAVIA - UNIQA - WÜSTENROT

Finanční žihadlo